maandag, 10. november 2008 - 11:09

Alkmaar mag ramen Achterdam voorlopig niet sluiten

Alkmaar

De rechtbank in Alkmaar heeft maandag een viertal verzoeken om schorsing van de aangezegde ontruiming op 10 november van 92 ramen op de Achterdam toegewezen.

De verzoeken zijn gedaan door de exploitant van de seksinrichtingen en door eigenaren en verhuurders van een aantal panden op de Achterdam.

De rechter heeft zich niet uitgesproken over de weigering van de Alkmaarse burgemeester om de exploitatievergunning te verlenen. Daarvoor is de voorlopige voorzieningprocedure niet geschikt.

Zij heeft zich daarom beperkt tot een belangenafweging over de aangezegde bestuursdwang. De uitkomst daarvan is dat het belang van de burgemeester bij sluiting van de ramen op 10 november niet opweegt tegen het economische belang van de verzoekers, hun medewerkers en prostituees. Bij de afweging van deze belangen heeft verder een rol gespeeld dat de situatie al tien jaar bestaat, dat de procedure rond de vergunningaanvraag een jaar heeft geduurd, dat de situatie feitelijk sinds januari 2008 wordt gedoogd en dat sluiting van het merendeel van de ramen op de Achterdam een grote maatschappelijke impact zal hebben.

De bestuursdwangaanzegging is daarom geschorst tot zes weken nadat de burgemeester op de bezwaarschriften heeft beslist. Tot die tijd hoeven de panden dus niet te worden ontruimd.

De benodigde vergunning voor exploitatie van de ramen is naar aanleiding van het Bibob-advies door de burgemeester van Alkmaar geweigerd. Volgens dat advies bestaat er ernstig gevaar dat de exploitatievergunning wordt gebruikt voor het witwassen van geld afkomstig van drugshandel en ontvoering en het plegen van strafbare feiten als fiscale fraude.
Provincie:
Tag(s):