dinsdag, 28. oktober 2008 - 20:34

Alkmaar sluit 92 ramen op Achterdam

Alkmaar

De gemeente Alkmaar gaat op de Achterdam 92 ramen sluiten van een prostitutiebedrijf. Dit maakt de gemeente vandaag bekend. Het besluit vloeit voort uit toepassing van de wet Bibob en maakt deel uit van een pakket maatregelen om de overlast van de prostitutie op de Achterdam voor de directe omgeving en de criminaliteit in dat gebied terug te dringen.

De gemeenteraad van Alkmaar heeft daarvoor op 5 juli 2007 het beleid Aanpak prostitutie Alkmaar vastgesteld.

De exploitant van het prostitutiebedrijf is inmiddels van het besluit tot sluiting op de hoogte gebracht. Eerder dit jaar ontving de exploitant al een zogenoemd ‘voornemen tot weigering op verlenging van de vergunning’. Onderzoek naar aanleiding van de hierop door betrokkene ingediende zienswijze heeft echter niet geleid tot een ander besluit.

Concreet houdt het besluit in dat betrokkene niet langer over een geldige exploitatievergunning beschikt en om deze reden de exploitatie niet kan voortzetten. De eigenaar van het prostitutiebedrijf moet vóór 10 november diens zaak sluiten, aldus de gemeente.

De exploitant heeft in de media laten weten een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit. Ook dient hij bij de rechtbank een verzoek in tot schorsing van het besluit om de ramen te sluiten, totdat over het bezwaarschrift is besloten.
Provincie:
Tag(s):