maandag, 26. mei 2008 - 13:45

Alle talenten benutten

Assen

Topmannen en –vrouwen uit Noord Nederland gaan zich inzetten om meer vrouwen op hogere posities te krijgen. Koploperbedrijven, overheid, non-profit sector en topvrouwen uit Drenthe (Noord-Nederland) ondertekenen op woensdag 28 mei in aanwezigheid van gedeputeerde Anneke Haarsma van de provincie Drenthe een intentieverklaring. Dit in navolging op de lancering van de charter dezelfde dag vanuit de ministeries van EZ en OCW, om meer vrouwen in topfuncties te krijgen.

Het project Alle talenten benutten wordt gefaciliteerd en ondersteund door Enova emancipatie adviesbureau Drenthe. De provincie Drenthe en Enova zijn geïnspireerd door de TopBrainstorm en de taskforce 'Vrouwen naar de Top' en hebben specifiek voor Drenthe (Noord-Nederland) het project Alle Talenten Benutten ontwikkeld.

Het project heeft tot doel een extra impuls te geven aan de doorstroming van vrouwen naar de top ter versterking van het bedrijfseconomische klimaat. Deelnemende werkgevers formuleren concrete beleidsmaatregelen en activiteiten om de participatie van vrouwen naar de top te bevorderen. Deze werkgevers verbinden zich vrijwillig aan het project, maar op basis van harde doelstellingen worden de resultaten gemonitord. De bedrijven vormen gezamenlijk een ambassadeursnetwerk. Een onderdeel van het project is een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Provincie:
Tag(s):