vrijdag, 3. oktober 2008 - 14:28

Allochtonen kunnen ook ´gewoon homo´ zijn

Zwolle

`Gewoon homo´ is het motto van het rijk als het gaat om homo-emancipatiebeleid. Als eerste koplopergemeente van de (middel)grote gemeenten heeft Zwolle een plan van aanpak gemaakt om de acceptatie van homoseksuelen in allochtone kring te vergroten. Dit heeft de gemeente vrijdag 3 oktober laten weten.

Verantwoordelijk wethouder Hennie Kenkhuis: ‘Homoseksualiteit is binnen diverse geloofgemeenschappen een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Dit plan van aanpak is specifiek gericht op de allochtone gemeenschappen en we hopen dat we hiermee kunnen helpen om het onderwerp geleidelijk uit de taboesfeer te halen. Zodat ook allochtone homoseksuelen gewoon homo kunnen zijn.´

Vorig jaar heeft de gemeente advies ontvangen van de Integratieraad over emancipatie van allochtone homoseksuelen. Het plan van aanpak is daar een uitwerking van. Uitgangspunt is dat de discussie over allochtonen en homoseksualiteit in allochtone kring op gang moet komen.

De gemeente speelt daarbij een ondersteunende rol. Om goed te kunnen bepalen wat die ondersteunende rol kan zijn, zal het lokale krachtenveld geïnventariseerd worden. Het verwerven van vertrouwen en draagvlak is zeer belangrijk.

Daarom komen er gesprekken met diverse sleutelfiguren in de allochtone gemeenschap en organisaties, zoals COC, Integratieraad en Movisie (het kennis en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling). De vragen die daarbij aan de orde komen zijn hoe men tegen de zaak aan kijkt, welke problemen ze zien, wat er voor nodig is om die op te lossen en welke rol zij voor zichzelf zien weggelegd. In de loop van 2009 zal afhankelijk van de uitkomsten van de inventarisatie daadwerkelijk aan de slag gegaan worden.

In april heeft de gemeente Zwolle samen met 11 andere grote tot middelgrote steden een koploperovereenkomst getekend met minister Plasterk over lesbisch- en homo-emancipatiebeleid. De overeenkomst moet bijdragen aan een betere sociale acceptatie van homoseksualiteit en aan een krachtige bestrijding van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen. Het rijk heeft per koplopergemeente 75.000 euro beschikbaar gesteld voor 2008 – 2011.
Provincie:
Tag(s):