vrijdag, 1. februari 2008 - 9:26

Almeerse raad geeft vertrouwen aan integriteit college

Almere

De Almeerse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering het vertrouwen uitgesproken in de integriteit van het college. Het onderwerp van het debat was het gebruik van dienstauto’s en taxi’s door leden van het college van B en W. Gemeentesecretaris Bernard Arnold ontving vorige week een anonieme brief waarin melding werd gemaakt van vermeend oneigenlijk gebruik.

Het college liet direct per brief aan de Raad weten dat het niets te verbergen heeft. Daarom zal het college alle relevante stukken vanaf aanstaande maandag 4 februari ter lezing beschikbaar stellen aan de leden van de raad en de pers. Het is volgens het college voorbarig om de integriteit van bestuurders in twijfel te trekken op basis van een anonieme brief. De raad is het daarmee eens.

In de anonieme brief worden de burgemeester, mevrouw Jorritsma, en wethouder Duivesteijn expliciet genoemd. Wethouder Duivesteijn heeft daarin aanleiding gezien om apart de raad per brief te informeren. Daarin kondigt hij aan zijn werkzaamheden op te schorten in afwachting van een uitspraak van de raad. De wethouder vraagt in de brief een oordeel over de kwaliteit van de aantijgingen zoals die in de anonieme brief zijn verwoord.

Volgende week zullen de raadsleden tijdens de Politieke Markt verder praten hoe om te gaan met het feitenmateriaal dat het college maandag openbaar maakt.
Provincie:
Tag(s):