woensdag, 19. november 2008 - 20:14

Almeerse Wmo-conferentie weer succesvol

Almere

Ruim tweehonderd mensen bezochten op 18 november de tweede Almeerse Wmo-conferentie. Dit keer met het thema ‘Verrassende verbindingen’ De werkconferentie vond plaats in kerkcentrum Goede Rede in Almere Haven.

Het afgelopen jaar zijn in Almere veel nieuwe initiatieven ontstaan. Met soms verrassende verbindingen tussen mensen en groepen die participatie van mensen met en zonder een beperking vergroten. Tijdens de tweede Almeerse werkconferentie van dit jaar zijn deze ‘verrassende verbindingen’ zichtbaar gemaakt.

Bouwen op wat er al is
De Almeerse Wmo-conferentie is vooral bedoeld om te informeren, te inspireren en elkaar te ontmoeten. “Het is belangrijk dat we bouwen op wat er al is en dat we niet steeds iets nieuws gaan doen�, aldus wethouder Johanna Haanstra. “Door deze conferentie kunnen mensen ervaringen met elkaar delen en samen aan de slag gaan�.

Daarnaast kreeg Haanstra het eerste exemplaar uitgereikt van het boekje ‘Het Sociaal Café in Almere Haven’. Hierin staan ervaringen van professionals op het gebied van de Wmo die elkaar ontmoeten en ideeën met elkaar uitwisselen. Op deze manier worden problemen opgelost en initiatieven geboren. De bedoeling is om ook in andere stadsdelen van Almere een Sociaal Café te starten.

Wmo-workshops
Tijdens een twaalftal workshops zijn een aantal ‘verrassende verbindingen’ gepresenteerd. Waar het tijdens de eerste conferentie vooral ging om initiatieven van organisaties uit de zorg en welzijn, lag deze keer de focus op de maatschappelijke cirkel om deze organisaties.

Peuters en ouderen samen actief, een school die zich verbindt met haar omgeving, een schaatsvereniging die schaatst met visueel beperkten en ondersteuning van mensen bij het onderhouden van hun tuin zijn slechts vier voorbeelden van initiatieven die gepresenteerd werden op de conferentie.

‘Maak je match’
Naast de workshops was er ook de mogelijkheid om in een speciale bijeenkomst ‘Maak je match’ initiatieven te realiseren waar het op dit moment nog ontbreekt aan bijvoorbeeld een samenwerkingspartner, huisvesting of voldoende middelen. Meer dan 30 concrete matches zijn ontstaan gedurende de avond.

Aanmoedigingssubsidie
Aan het einde van de avond reikte de Wmo-cliëntenadviesraad aan alle workshopgevers een aanmoedigingssubsidie uit van 500 euro om hun initiatief verder te ontwikkelen.

Daarnaast kregen ROC-Goede Stede, Alliantie en Mijn tuintje eerst (samenwerkingsverband van diverse organisaties) een extra aanmoediging in de vorm van een cheque ter waarde van 2000 euro. Dit omdat ze volgens de jury vernieuwend bezig zijn. Tot slot kregen drie initiatieven uit de workshop ‘Maak je match’ een extra prijs van 1000 euro om hun match verder uit te werken.
Provincie:
Tag(s):