woensdag, 27. augustus 2008 - 8:49

Almere gezellige stad om te studeren

Almere

Als de (toekomstige) opleidingen in Almere leuk en goed georganiseerd zijn, wil ruim de helft van de Almeerse jongeren die verder gaat studeren dit graag in Almere doen. Men vindt het prettig weinig te hoeven reizen en vindt Almere een gezellige stad om te studeren. Nu kiest nog maar een klein deel (6%) van de Almeerse vwo- en havo-scholieren voor een vervolgstudie in Almere.

In juni 2008 is een enquête gehouden onder scholieren die dit jaar eindexamen havo of vwo hebben gedaan. De vragen betroffen hun vervolgstudie en/of loopbaan en de motivatie achter hun keuzes.

De gemeente Almere wil hiermee inzicht krijgen in de studie- en locatiekeuze van (toekomstige) Almeerse studenten. 158 scholieren reageerden op de oproep waarmee een gratis kaartje was te winnen voor het popfestival ZAND. In totaal werden 889 havo- en vwo-examenkandidaten benaderd. De respons was 18%.

Waarom wel/niet in Almere studeren?
Weinig eindexamenkandidaten gaan in Almere verder studeren. Slechts 6% van de respondenten die een vervolgopleiding gaan doen, kiest nu voor Almere. De jongeren die wel voor Almere kiezen, noemen als belangrijkste redenen: “het is een leuke opleiding� en “de opleiding is goed georganiseerd� Ook dat de opleiding dicht bij huis is, wordt belangrijk gevonden.

Door de studenten die ervoor kiezen in een andere stad verder te studeren is Amsterdam (64%) de meest genoemde locatie, op afstand gevolgd door Utrecht (13%). Het grootste deel (92%) van de respondenten die buiten Almere gaan studeren wordt hiertoe gedwongen aangezien de studierichting van hun keuze zich niet in Almere bevindt. Van deze jongeren zegt 55% de opleiding van hun keuze liever in Almere te volgen, terwijl 27% dit beslist niet wil, ook al zou het kunnen.

Ook met de bekendheid van opleidingsmogelijkheden in Almere zit het goed: 69% van de reagerende scholieren zegt “zo ongeveer� op de hoogte te zijn van de opleidingsmogelijkheden die Almere te bieden heeft. Bovendien zegt 18% hier “helemaal� van op de hoogte te zijn en slechts 13% is niet op de hoogte.

Tot slot werd aan de scholieren nog ruimte geboden om suggesties te doen: een veel voorkomende suggestie was om het aanbod HBO/universitaire opleidingen verder uit te breiden, met een goed keuzeaanbod.
Provincie:
Tag(s):