donderdag, 24. januari 2008 - 12:55

Almere kiest voor bromfiets op de rijbaan

Almere

Almere heeft definitief besloten om de bromfiets van de fietspaden naar de rijbaan te laten verhuizen. Om te voorkomen dat er teveel moet worden omgereden en onlogische routes ontstaan, zal de bromfiets bij wijze van uitzondering, op enkele fietspaden wel mogen blijven rijden. Dit is naar het oordeel van het college van Almere de beste keus uit de beschouwde alternatieven.

De uitzonderingen op de regel voor ‘Bromfiets op de Rijbaan’ zullen nog concreet worden aangewezen, maar ze zullen vooral voorkomen op de routes van Stad naar Buiten, van Stad naar Haven, vanuit het Stadshart naar het westen en zuidwesten en bij het kruisen van de Stadsautowegen (Ringen). Met het aanwijzen van uitzonderingen wil het college terughoudend omgaan.

Inwoners van Almere worden de komende maanden geïnformeerd over de voorgestelde uitzonderingen. In maart worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Alle reacties worden beoordeeld en dienen als input bij het maken van het definitieve invoeringsplan in de eerste helft van 2008.

Communicatie, gedragsbeïnvloeding en handhaving zijn even belangrijk bij de invoering van de ‘Bromfiets op de Rijbaan’ als de aanpassing van de infrastructuur. De daadwerkelijke invoering van de maatregel gebeurt bij de start van het schooljaar 2009/10.
Provincie:
Tag(s):