dinsdag, 8. april 2008 - 10:18

Almere presenteert de Almere Principles: een beginselverklaring voor duurzame stadsontwikkeling

Almere

Almere wil een voorbeeldig duurzame stad worden. Dat staat in de ‘Almere Principles - voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van Almere 2030’. Het stadsbestuur presenteert deze beginselverklaring
op 9 april a.s., samen met minister Jacqueline Cramer van VROM en William McDonough, internationaal bekend van de ‘Cradle to Cradle’- filosofie.

De beginselverklaring bestaat uit zeven elementaire uitgangspunten (Principles) voor duurzame stedelijke ontwikkeling, is specifiek toegesneden op de situatie in Almere en bouwt voort op de prestaties van Almere in de afgelopen dertig jaar. De Almere Principles kwamen tot stand in bijzondere samenwerking tussen de Almeerse wethouder Adri Duivesteijn en de Amerikaanse architect en duurzaamheidexpert William McDonough.

De Almere Principles zijn bedoeld als inspirerend richtsnoer voor iedereen die de komende decennia betrokken is bij de doorontwikkeling van Almere tot een duurzame stad. Ook voor andere steden en regio’s die de ambitie hebben om duurzaam, leefbaar, gezond en aantrekkelijk te worden, vormen de Almere Principles een potentieel voorbeeld. Het duurzaamheidstreven dat in de Almere Principles is verwoord, zal doorwerken in alle plannen die de komende jaren zullen verschijnen, en in de gemeentelijke werkwijze.

Aanleiding voor het opstellen van de Almere Principles is de zogeheten ‘Schaalsprong’, waarover Almere afspraken heeft gemaakt met minister Jacqueline Cramer en andere overheden in de regio. Volgens de schaalsprong wordt verkend of en hoe Almere in de komende kwart eeuw kan doorgroeien van 180.000 inwoners nu tot 350.000 inwoners omstreeks 2030. Dat betekent dat er in Almere nog 60.000 woningen, 100.000 arbeidsplaatsen en vele voorzieningen zullen bijkomen. Zo helpt Almere om de woningbehoefte in de Randstad te verlichten, terwijl zij kan uitgroeien tot een complete stad.

De gemeente Almere heeft om verschillende redenen gekozen voor samenwerking met het ontwerpbureau ‘William McDonough + Partners’. De ‘Cradle to Cradle’ - filosofie die McDonough met Michael Braungart ontwikkelde, onderscheidt zich door een radicale en tegelijkertijd optimistische benadering van het vraagstuk van duurzaamheid. Inspirerend zijn ook de Hannover Principles die McDonough en Braungart schreven voor de wereldtentoonstelling Expo 2000. De Hannover Principles en de ‘Cradle to Cradle - filosofie’ klinken door in de Almere Principles, terwijl de grote schaal van de opgave in Almere tot een eigen invalshoek leidt
Provincie:
Tag(s):