dinsdag, 15. april 2008 - 23:06

Almere scherpt strijd tegen de armoede aan

Almere

Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om mee te doen in Almere. Het college wil daarom maatregelen invoeren om minima te ondersteunen.

Het college wil ervoor zorgen dat mensen met een smalle beurs toch mee kunnen doen aan activiteiten in de stad, bijvoorbeeld op het gebied van sport. Zo wil het college subsidies verlenen aan organisaties die sportieve en culturele activiteiten toegankelijk maken voor kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben.

Ook vakantieprojecten worden gesubsidieerd. Het college wil scholen financieel ondersteunen om alle leerlingen de mogelijkheid te geven mee te doen met extra schoolactiviteiten. Daarnaast blijft er ruimte om spontane initiatieven financieel te ondersteunen.

Noodsituaties voorkomen
Naast meedoen met activiteiten vindt het college het ook belangrijk mensen te helpen uit de financiële problemen te blijven. Bijvoorbeeld door ze te leren hun administratie op orde te brengen en hulp te bieden bij het invullen van formulieren.

Ook wil het college dat voor kinderen op school budgetcursussen worden georganiseerd. Om in noodsituaties de helpende hand te kunnen bieden wil het college het fonds Bijzondere Noden meer financiële armslag geven.
Provincie:
Tag(s):