dinsdag, 29. juli 2008 - 14:58

Almere treft schikking met discotheek Nox

Almere

Burgemeester en wethouders van Almere hebben ingestemd met het schikkingsvoorstel dat vorige week in de rechtbank is gedaan en waarbij de exploitant van discotheek Nox aan zijn verplichtingen wordt gehouden.

Via een kort geding had de gemeente ontruiming van de popzaal en betaling van de achterstallige huur gevraagd. Nox had bij de gemeente (eigenaar van het pand) inmiddels een huurachterstand van ruim
€ 200.000,- .

Tijdens de zitting werd het voorstel gedaan dat Nox nu € 80.000,- aan de gemeente betaalt en voorlopig 75% van de maandelijkse huursom tot aan het einde van het jaar. Als de exploitant van Nox zijn verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente alsnog direct tot ontruiming overgaan. Het college heeft dit schikkingsvoorstel vandaag bekrachtigd.

Overigens is Nox daarmee nog niet van de openstaande schuld af. De betaling van de resterende huur plus het kwart van de huur dat er nu maandelijks bijkomt, komt opnieuw ter sprake bij de bodemprocedure die later dit jaar speelt en waarbij de rechter zich moet buigen over het ontbinden van het huurcontract dat Nox met de gemeente heeft

Uit een poll op de jongerenwebsite Almere4You blijkt dat Discotheek NOX niet bang hoeft te zijn voor het uitblijven van bezoekers, naar aanleiding van het kort geding. Slechts 13% van de stemmende bezoekers zegt liever ergens anders uit te gaan, terwijl de ruime meerderheid van de Almeerse jongeren (50%) er nog gewoon voor kiest ieder weekend naar discotheek NOX te gaan. 38% maakte het niet uit of was onder de 16 jaar.
Provincie:
Tag(s):