woensdag, 6. februari 2008 - 19:57

Ambitieuze plannen voor het stadscentrum van Hoogeveen gepresenteerd

Hoogeveen

Aangenaam anders, zo gaat het stadscentrum van Hoogeveen worden. Het Luxor theater was dinsdagavond het decor voor de eindpresentatie van de visie voor het stadscentrum. “De uitvoering van de visie betekent een enorme kwaliteitsimpuls,� aldus wethouder Wietze van der Zwaag. Het uitgangspunt hierbij luidt: behouden wat goed is, investeren in kwaliteit en repareren wat stuk is. Hoogeveen wil dat de Hoofdstraat betere relaties aangaat met de omliggende parken, de woningen, de entrees, de parkeervoorzieningen, het station en de cultuurhistorie.

Water speelt een belangrijke rol in de visie. De unieke kwaliteit en sfeer die met het dempen van de kanalen verloren zijn gegaan, komen terug in de Alteveerstraat. Daar komt een aftakking van de Hoogeveensche Vaart met een passantenhaven bij het Schutsplein.

De Hoofdstraat krijgt in de visie meer groen en zal een directe verbinding krijgen met het groen van Park Dwingeland en Woonpark Bilderdijk. De Brinkstraat krijgt een korte nieuwe bocht naar de Stationsstraat. Hier is ook woningbouw en een waterpartij gedacht, of groen in plaats van water. Mensen die van het station komen, hebben dan direct zicht op het klooster.

De visie gaat uit van twee ondergrondse parkeergarages, onder het Kaapplein en in de buurt van het Raadhuisplein. Het huidige aantal parkeerplaatsen blijft gelijk, door de bovengrondse parkeerterreinen op te waarderen.

In het visiedocument zijn een aantal ‘parels’ aangegeven. Dit zijn bijzondere historische gebouwen die een nog prominentere plek verdienen. De directe omgeving wordt daartoe verbeterd. Voorbeelden zijn de Grote Kerk, de Hoofdstraatkerk en het Raadhuis.

De Hoofdstraat wordt gezelliger en sfeervoller door meer groen. Ook worden clusters van voorzieningen voorgesteld, bijvoorbeeld een cultuur- en horecacluster rondom De Tamboer en de Grote Kerkstraat. Elk cluster heeft een eigen sfeer, waardoor de Hoofdstraat gevoelsmatig minder lang gaat lijken. De visie omvat verder aandacht voor architectuur en uniforme reclame-uitingen. Spelregels hiertoe moeten worden uitgewerkt.

Het centrum is nu zeer goed bereikbaar, ook vanaf de snelweg. Die toegankelijkheid moet zo blijven en mag nog verbeteren, staat in de visie. De toevoerwegen vanaf de snelweg worden heringericht en de entrees worden verfraaid en overzichtelijker gemaakt. Voor de levendigheid in het centrum blijft de fietser welkom in de Hoofdstraat. De Hoofdstraat krijgt geen stroken in de visie, maar wordt zo ingericht dat de fietser geen snelheid kan maken. Ook worden fietsenstallingen voorgesteld.
Provincie:
Tag(s):