woensdag, 27. augustus 2008 - 9:48

Ambtenaren Arcen en Velden gedetacheerd door gemeente Venlo

Per 1 september 2008 komen de medewerkers van de gemeente Arcen en Velden in dienst bij de gemeente Venlo, om vervolgens op hun eigen werkzaamheden in Arcen en Velden gedetacheerd te worden. Met deze unieke constructie wordt de medewerkers van beide gemeenten, vooruitlopend op de herindeling, gelijke kansen geboden binnen het interne ontwikkeltraject dat in Venlo reeds was ingezet.

Venlo en Arcen en Velden zullen per 1 januari 2010 samen één nieuwe gemeente vormen. Daar hebben beide gemeenten dit voorjaar bewust en vrijwillig voor gekozen. In Venlo liep op dat moment al het interne ontwikkeltraject Expeditie Venlo, waarbij nagenoeg alle medewerkers in dienst van de gemeente Venlo de mobiliteitsstatus hadden gekregen.

De gekozen constructie van in dienst treden van de gemeente Venlo, per gelijke datum eervol ontslag krijgen in Arcen en Velden, en vervolgens gedetacheerd worden in de eigen bestaande werkzaamheden, is uniek in Nederland, hebben de burgemeesters van de twee gemeenten zich laten vertellen. “En daar zijn we best trots op,� aldus de beide burgervaders. “Het geeft ook aan dat het herindelingsproces voortvarend gaat, en in goede samenwerking.�

De detacheringsstatus blijft gelden tot de start van de nieuwe gemeente, of zoveel eerder als er praktische uitvoering aan de plaatsing gegeven kan worden. De regeling is vastgelegd in het Sociaal Statuut Herindeling en intensief met de bonden en de Ondernemingsraden besproken. De regeling geldt niet voor de gemeentesecretaris en de griffier, omdat het wettelijk niet is toegestaan om de griffier en de gemeentesecretaris naar een andere gemeente over te laten gaan.

De beide burgemeesters, Fons Tans en Hubert Bruls, hebben ook een nieuwe website geopend. Op de website www.samenopwegnaar2010.nl is informatie te vinden over de herindeling van de gemeente Arcen en Velden en de gemeente Venlo.
Provincie:
Tag(s):