donderdag, 22. mei 2008 - 10:26

Ambternaar niet vervolgd voor schenden geheimhoudindgs-plicht

Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie Leeuwarden heeft besloten een 48-jarige ambtenaar van de provincie Fryslân niet te vervolgen voor het schenden van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot een brief van de Noordelijke Rekenkamer. De zaak is geseponeerd omdat tegen de vrouw reeds arbeidsrechtelijke maatregelen (ontslag) zijn getroffen en zij door de gevolgen hiervan voldoende is getroffen.

De ambtenaar zou op 22 augustus 2007 vertrouwelijke informatie uit een brief van de Noordelijke Rekenkamer, bestemd voor het presidium van Provinciale Staten van Fryslân, hebben doorgespeeld aan de Leeuwarder Courant. De brief (met bijlagen) had betrekking op de gang van zaken rond de totstandkoming van de tijdelijke huisvesting van de provincie Fryslân. De vrouw werd wegens schending van de geheimhoudingsplicht ontslagen.
Provincie:
Tag(s):