woensdag, 20. februari 2008 - 17:01

Ambulances CPA Haaglanden onder de norm in spoedvervoer

Den Haag

Uit cijfers van CPA Haaglanden blijkt dat het spoedvervoer in de regio vorig jaar een overschrijding had van ruim 2 procent ten opzichte van de landelijke normtijd.

Het bestuur van de Hulpverleningsregio Haaglanden sprak op dit punt haar bezorgdheid uit en heeft de directeur Centrale Post voor Ambulancevervoer (CPA) opdracht gegeven om op korte termijn te komen tot een Plan van aanpak. De ambulancezorg in Haaglanden scoort namelijk een overschrijding van de normtijd op het niveau van 7,15%, daar waar 5% de landelijke norm is.

Dit plan moet voorzien in adequate maatregelen om de geconstateerde overschrijding van de normtijd terug te dringen naar het niveau van tenminste de landelijke norm.

Parallel hieraan had het bestuur al een onderzoekstraject ingezet waarin o.a. spreiding en paraatheid van de ambulancezorg in de regio Haaglanden nader zullen worden onderzocht en geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar.
Provincie:
Tag(s):