dinsdag, 14. oktober 2008 - 17:34

Amstelveen heeft €15 miljoen tegoed van Landsbanki

Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft drie deposito's uitstaan bij Landsbanki ter waarde van € 15 miljoen. Er bestaat geen acuut gevaar voor de financiële huishouding van de gemeente, maar de situatie kan de uitgaven op termijn beperken. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Amstelveen heeft haar tegoeden, in totaal € 90 miljoen, ondergebracht bij vijf partijen, die voldoen aan de regels zoals vastgelegd in de ‘Financiële verordening gemeente Amstelveen’, december 2006. Het gaat hier om BNG, BCM (BNG Capital Management), Landsbanki, Leaseplan en Rabo.

Amstelveen zet alle denkbare stappen om het geld terug te krijgen, maar bereidt zich ook voor op het slechtst denkbare scenario, namelijk dat de bank de tegoeden niet kan terugbetalen. Op dit moment bestaat hierover geen helder beeld en zal een concreet antwoord op de vraag of Amstelveen de deposito’s terugkrijgt nog geruime tijd uitblijven.

De Provincie is, als toezichthouder van de gemeente, op de hoogte gebracht van de situatie. De Provincie heeft te kennen gegeven dat de begrotingsbehandeling 2009 kan plaatsvinden. De gemeente heeft intussen onderzoek gestart naar de gang van zaken rond de deposito’s, zowel door een extern bureau als door de eigen accountant.

Mocht blijken dat de bij Landsbanki ondergebrachte deposito’s niet of niet geheel terugkomen, dan zullen uiterlijk tijdens de behandeling van de kadernota 2010 (zomer 2009) voorstellen tot het inpassen van de financiële consequenties in de meerjarenbegroting worden gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders doet er alles aan om via De Nederlandse Bank, het Ministerie van Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de belangen van de gemeente Amstelveen veilig te stellen.
Provincie:
Tag(s):