vrijdag, 11. januari 2008 - 11:21

Amstelveen toegetreden tot Kerngroep Noordveugel

Amstelveen

Per 1 januari is wethouder Polsd van de gemeente Amstelveen toege-treden tot de Bestuurlijke Kerngroep Noordvleugel (BKG). Bestuurders van provincies en enkele grotere gemeenten in het noorden van de Rand-stad stemmen hier ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied af.

Nu Amstelveen deelneemt, biedt dit meer kans om invloed uit te oefenen. Dit sluit aan bij het voornemen uit het collegeprogramma om inbreng te geven en aangesloten te zijn bij regionale ontwikkelingen.

De BKG bereidt de zogeheten Noordvleugelconferenties voor. Daarnaast zorgt BKG regiobreed voor informatie en betrokkenheid. Ook bewaakt zij de samenhang tussen regiobrede projecten in de ruimtelijke sector. Onderwerpen die aan bod komen, betreffen onder meer woningbouw, economie, verkeer, (landschappelijk) groen en water.

Tot 1 januari kwamen de vertegenwoordigers in de BKG uit de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad en Hilversum. Naast Amstelveen zijn per 1 januari ook vertegenwoordigers uit de regio IJmond en de gemeente Purmerend toegetreden.
Provincie:
Tag(s):