maandag, 11. augustus 2008 - 10:18

Amsterdam gaat leerlingenvervoer controleren

Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat vanaf vandaag scherp controleren of het leerlingenvervoer goed functioneert. Dagelijks zal er met dertig scholen contact zijn over de ervaringen met het leerlingenvervoer. Zo kan er sneller bij problemen worden ingegrepen. Vandaag starten de scholen weer en worden ruim achttienhonderd leerlingen die daar recht
op hebben weer vervoerd. Het schoolvervoer in Amsterdam-Noord liep maandag wederom in het honderd, sommige kinderen waren rond half tien nog niet opgehaald.

Met een aantal maatregelen proberen de gemeente, de
stadsdelen en de vervoerders problemen zoals die zich vorig jaar voordeden zoveel mogelijk te voorkomen. Dit blijkt uit een brief van wethouder Lodewijk Asscher aan de gemeenteraad. Dat dit nodig is bleek maandagmorgen maar weer toen vervoerder Conexxion niet bereikbaar was en de kinderen meer dan twee uur moesten wachten op hun taxi.

Het leerlingenvervoer is een taak van de stadsdelen. Die melden de te vervoeren leerlingen aan bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), die vervolgens afspraken met de vervoerders maakt. In 2007 deden zich problemen voor waardoor kinderen te laat of helemaal niet naar school werden vervoerd. Soms waren gegevens niet tijdig of onvolledig aan DMO doorgegeven.

De late aanmeldingen brachten de planning in de war. Ook was de telefonische bereikbaarheid van de vervoerbedrijven vaak
onvoldoende.

Om het leerlingenvervoer beter te laten verlopen is er een aantal maatregelen genomen. Zo is er bij vervoerders reservecapaciteit beschikbaar en is de telefonische bereikbaarheid verbeterd. Dagelijks wordt de situatie in kaart gebracht om bij problemen sneller te kunnen
ingrijpen. Stadsdelen informeren ouders en leveren gegevens geordend aan zodat er minder vergissingen worden gemaakt. Bovendien hebben chauffeurs in de week voorafgaand aan het schooljaar zoveel mogelijk kennis gemaakt met de leerlingen en hun ouders.

Dagelijks zijn er driehonderddertig busjes die ruim achttienhonderd kinderen vervoeren. Daarbij bestaat altijd een kans dat het in een enkel geval niet goed gaat. Ook zijn er veel wegwerkzaamheden waardoor de ringweg sneller volloopt. Wethouder Asscher geeft in de brief aan de gemeenteraad aan dat het volledig uitsluiten van problemen niet mogelijk is.
Provincie:
Tag(s):