woensdag, 4. juni 2008 - 10:48

Amsterdam gaat preventief fouilleren in centrum vanwege toename wapenincidenten

Amsterdam

Het college van B&W in Amsterdam wil de veiligheid aan de oostkant van de stad verbeteren en wil het toegenomen aantal wapenincidenten (6,3%) terugdringen. Een gedeelte van Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg (Groot Oost) wordt daarom aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Dit houdt in dat de politie in dit gebied preventief kan fouilleren. De horeca in de Transvaalbuurt wordt doorgelicht om mogelijke invloed van criminelen die elkaar hier ontmoeten en de horeca gebruiken als werkterrein uit te bannen. Speciale aandacht gaat uit naar de aanpak van drugspanden. De driehoek (gemeente, politie, justitie) gaat extra aandacht besteden aan de aanpak van dealers. Mogelijk zal er een speciaal verwijderingregime voor dealers in de APV worden opgenomen, aldus de gemeente Amsterdam.

Ook in Amsterdam-West zijn er locaties met relatief veel wapenincidenten. Omdat in West recentelijk veel nieuwe instrumenten zijn ingezet om de overlast aan te pakken, wordt dit jaar eerst gekeken of daarmee de wapenincidenten kunnen worden teruggedrongen. Als die niet het gewenste resultaat hebben, zal ook daar volgend jaar preventief fouilleren
worden ingesteld.

De burgemeester wijst veiligheidsrisicogebieden aan als uit politiecijfers blijkt dat daar een groter risico is op geweldincidenten als gevolg van wapengebruik. In deze gebieden is preventief fouilleren toegestaan. Amsterdam-Centrum en Zuidoost worden opnieuw voor de duur van één jaar als veiligheidsrisicogebied aangewezen.

De Indische Buurt en de Dapperbuurt vormen al geruime tijd een drugsscene en de laatste jaren wordt ook de Transvaalbuurt gekenmerkt door drugsgerelateerde overlast. Binnen deze drugsscene is er sprake van wapenbezit. De wapenincidenten zijn hier systematisch en verankerd in lokale criminele structuren. Het niveau van wapenincidenten in Groot Oost blijft onveranderd hoog. Uit onderzoek blijkt dat zowel bewoners als ondernemers zich relatief onveilig voelen.

Uit de uitgevoerde daderanalyse blijkt dat het in Groot Oost vooral gaat om mannelijke verdachten van 25 jaar en ouder waarbij een meerderheid bestaat uit meerplegers (53%). De politie kan deze groep op grond van de reguliere bevoegdheden op dit moment alleen fouilleren als er concrete verdenkingen van strafbare feiten bestaan.
Provincie:
Tag(s):