woensdag, 26. november 2008 - 10:47

Amsterdam gaat renoveren

Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat tot 2014 alle tunnels in de stad renoveren. Elke zomer gaat een grote tunnel dicht. Dit maakt Amsterdam woensdag bekend.

Wethouder Herrema “De vele werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad. We moeten ons goed voorbereiden en op tijd communiceren met burgers en ondernemers dat er sprake zal zijn van ernstige verkeershinder en goed aangeven wat de omleidingroutes zijn. Dat vergt een strakke planning en controle op de aannemers�.

Daarnaast legt de herziene Tunnelveiligheidswet een grote druk op de hoeveelheid werken. Alle tunnels in en rondom Amsterdam, waaronder de IJtunnel en de Piet Heintunnel moeten vóór 2014 voldoen aan de strenge veiligheidseisen. De Zeeburgertunnel en Coentunnel vallen onder beheer van Rijkswaterstaat. Ook de renovatie van deze tunnels gebeurt in afstemming met andere werkzaamheden.

Gemiddeld vinden in Amsterdam 600 werken per jaar plaats, waarvan circa 185 aan het hoofdnet en dat vergt geduld van de automobilist. Volgend jaar wordt ook een begin gemaakt met de aanleg van de tweede Coentunnel en zal er groot onderhoud plaatsvinden aan de A10-Oost, de A1 en de A2.
Provincie:
Tag(s):