woensdag, 24. september 2008 - 10:48

Amsterdam komt met Short Stay beleid

Amsterdam

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft een nieuw voorstel geformuleerd om in de hoofdstad een short stay beleid in te voeren. De inspraakprocedure die achter de rug is heeft tot enkele aanpassingen geleid. Het nieuwe voorstel betekent een verruiming van het aantal woningen dat voor short stay kan worden gebruikt.

Daarnaast gaan de kosten voor een vergunning omlaag. Hiermee komt het voorstel beter tegemoet komt aan de praktijk en is de regeling beter juridisch verankerd. In totaal zijn er 30 inspraakreacties geweest.
Met het nieuwe beleid wordt het voor (buitenlandse) werknemers gemakkelijker woonruimte in de stad te vinden. Dat is van wezenlijk belang voor de economische positie van Amsterdam.

Verantwoordelijk wethouder Herrema: “Als je als stad de ambitie hebt om
in de top 5 van Europese vestigingssteden te staan, is een goede regeling voor short stay verblijf noodzakelijk. Met dit beleid kunnen we voldoen aan de vraag om huisvesting voor een kort verblijf, zonder de balans in de bestaande woningvoorraad te verstoren.� Het maximaal aantal woningen dat voor short stay in aanmerking komt is vastgesteld op 1350 (in het eerdere voorstel was dit 825). De vergoeding die de eigenaar moet betalen gaat naar aanleiding van de inspraak omlaag van 3% naar 1,2% van de WOZ-waarde van de woning.

Op 15 oktober buigt de raadscommissie Volkshuisvesting zich nog over het
voorstel. Het beleid wordt volgens planning op 19 november 2008 in de gemeenteraad vastgesteld en per 1 maart 2009 effectief.
Provincie:
Tag(s):