vrijdag, 5. september 2008 - 15:10

Amsterdam neemt cultuurpanden over

Amsterdam

De Balie aan het Kleine Gartmanplantsoen, Paradiso aan de Weteringsschans, de Hollandse Schouwburg aan de Plantage Middenlaan en de Waag op de Nieuwmarkt. Het zijn enkele voorbeelden van de elf panden die het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum per 31 december 2008 wil overdragen aan de gemeente Amsterdam.

De totale boekwaarde van de panden bedraagt ongeveer 7,7 miljoen euro. Doel van de overdracht is om versnippering van het culturele vastgoed in Amsterdam tegen te gaan. Door de transactie, die met gesloten beurzen wordt gedaan, wordt de gemeente eigenaar van de panden en komt het beleid en het beheer in één hand. Hiermee kunnen praktische problemen worden voorkomen.

De elf panden zijn op dit moment nog in het bezit van stadsdeel Centrum. Het stadsdeel is gehecht aan het vastgoed. Maar het levert ook lastige situaties op. Zo zijn er enkele instellingen die vrezen dat het financiële kader van het nieuwe kunstenplan 2009-2012 van de gemeente niet in overeenstemming is met de huren die het stadsdeel vraagt.

Bovendien vergt het onderhoud aan de panden soms grote investeringen, waarvoor het stadsdeel geen geld heeft. Stadsdeelvoorzitter Els Iping: “Door de overdracht van deze elf belangrijke cultuurpanden is voor wethouder Gehrels een belangrijke stap gezet. Zij kan nu verder met het ontwikkelen van vastgoedbeleid voor culturele instellingen met een grootstedelijk of zelfs nationaal karakter. Stadsdeel Centrum zal zich blijven inzetten voor de andere cultuurinstellingen die gevestigd zijn in vastgoed van het stadsdeel.�

De argumenten voor de overdracht van de cultuurpanden van de stadsdelen aan de centrale stad zijn vastgelegd in de Kadernota Cultureel Vastgoed die op 12 maart 2008 door de Amsterdamse gemeenteraad werd aangenomen.

Wethouder Carolien Gehrels (Cultuur): “Na de redding van de Beurs van Berlage zie ik deze overdracht als weer een sprong voorwaarts. Dit past bij de ambitie van ons college om een einde te maken aan de lappendeken die het cultureel vastgoed in Amsterdam nu is. Door deze overdracht komt er veel meer eenduidigheid, zowel op het gebied van beheer als onderhoud. We kunnen nu beter sturen, en uiteindelijk zijn het de instellingen en de Amsterdammer die hiervan profiteren’.

De besluitvorming door de deelraad van Stadsdeel Centrum moet nog plaatsvinden en loopt parallel met de besluitvorming in de Amsterdamse gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):