dinsdag, 8. juli 2008 - 18:29

Amsterdam start campagne om discriminatie te melden

Amsterdam

De gemeente Amsterdam start op woensdag 9 juli de campagne ‘Melden Helpt’. Amsterdammers worden opgeroepen om discriminatie vaker bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam te melden. De gemeente wil dat Amsterdammers bewust worden van discriminatie en hiervan eerder melding maken. Ook maakt de campagne duidelijk dat discriminatie iedereen kan treffen, op basis van ras, afkomst of seksuele voorkeur.

Meer dan een kwart van alle Amsterdammers voelde zich vorig jaar slachtoffer van discriminatie. Toch maken de meesten daar geen melding van. Het aantal aangiften van discriminatie bij de politie steeg het afgelopen jaar (van 196 in 2006 naar 232 in 2007), maar het aantal meldingen bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDA) liep terug (van 879 in 2006 naar 810 in 2007). Het aandeel van discriminatie op basis van ras of afkomst en seksuele gerichtheid nam fors toe.

Wethouder Freek Ossel (Diversiteit) wil bevorderen dat Amsterdammers vaker melding van discriminatie maken. “We weten dat het aantal meldingen slechts het topje van de ijsberg is. Sommigen zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden, anderen doen het niet uit angst of schaamte. Toch is melden van groot belang. Ik wil in concrete gevallen direct kunnen optreden om te voorkomen dat door discriminatie het wij-zij gevoel in de stad verder toeneemt.� De campagne maakt onderdeel uit van het Plan van aanpak discriminatie dat in mei jl. door het college van B&W is vastgesteld. In de campagne staan bewustwording en het verhogen van de meldingsbereidheid centraal.
Provincie:
Tag(s):