maandag, 24. november 2008 - 18:38

Amsterdam start met bijzondere topopleiding voor leraren

Amsterdam

Amsterdam start een ambitieuze topopleiding voor jonge, talentvolle Amsterdamse leraren: ‘Meesterschap’. Die kan de professionaliteit van leraren vergroten en het beroep aantrekkelijker maken.

De opleiding is met schoolbesturen, universiteiten en hogescholen ontwikkeld en sluit goed aan op de Amsterdamse situatie. De gemeente
betaalt de opleiding. Er wordt € 624.000 voor uitgetrokken. De opleiding versterkt het meesterschap van jonge, talentvolle Amsterdamse leraren die de komende jaren graag leraar willen blijven. Dat is bijzonder. Want de meeste opleidingstrajecten die leraren kunnen volgen zijn gericht op een andere functie binnen een school.

De opleiding duurt een jaar en richt zich op vier thema’s: school & omgeving, veiligheid, taal en culturele diversiteit. Daarnaast is er ruimte voor vijf themabijeenkomsten, onder leiding van deskundigen uit het veld. Meesterschap kost een leraar ongeveer vier uur per week (eens per
veertien dagen een bijeenkomst; vijf themabijeenkomsten en thuisstudie).

Meesterschap start in januari 2009 met maximaal vier groepen van vijftien leraren uit het basisonderwijs. Daarna start een tweede lichting met ruimte voor in totaal maximaal 100 leraren uit het basisonderwijs
en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Kandidaten moeten door hun directeur worden voorgedragen. De inschrijving is op 3 november gestart. De opleiding is op academisch niveau en wil een brug slaat naar de alledaagse lespraktijk. Projectleider Martin van der Harst: “Deelnemers leren na te denken over hun eigen schoolorganisatie en hun eigen functioneren. Waarom werken we zoals we gewend zijn en hoe kan het nog beter, scherper?�

Veel Amsterdamse scholen willen graag meer leraren met een academische lerarenopleiding. Het is niet eenvoudig om naast een baan voor de klas een master-titel te halen. Meesterschap biedt leraren een kans om een opleiding te volgen op dit niveau.
Categorie:
Tag(s):