woensdag, 3. december 2008 - 11:47

'Amsterdam straks onvindbaar in Google Maps'

Amsterdam

Als het aan het college van Amsterdam ligt, zal de hoofdstad over een tijdje in Google Maps bijna niet meer te herkennen zijn en opgaan in het nabijgelegen Amsterdamse Bos.

Uit een onderzoek van het college blijkt dat er mogelijkheden zijn om groene daken aan te leggen die een wezenlijke bijdrage aan de duurzaamheid van de stad kunnen leveren. Groene daken hebben een positief effect op het watersysteem, het stadsklimaat, het interne klimaat in gebouwen, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Een aantal gemeentelijke gebouwen zou groene daken kunnen krijgen zoals delen van het dak van de Stopera.

Naar aanleiding van het onderzoek wordt een aantal acties ondernomen. Zo wordt de aanleg van een groen dak op de Stopera in 2009 voorbereid. Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor de plaatsing van zonnepanelen en/of windturbines op het kantorencomplex van de Stopera. Vooral zonnepanelen zijn goed te combineren met groene daken.

Het college wil verder de aanleg van groene daken bij gemeentelijke
gebouwen stimuleren door het op te nemen in het programma van eisen voor gemeentelijke gebouwen. Voor 2009 wordt € 100.000 vrijgemaakt.

Verschillende woningbouwcorporaties geven aan interesse te hebben om meer groene daken aan te leggen.

De aanleiding is een notitie van PvdA en GroenLinks: ‘Een rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken’. Hierin pleiten de gemeente-raadsleden voor het actief stimuleren van de aanleg van groene daken in Amsterdam door het gunstige effect dat deze daken op onder andere het leefklimaat, de waterberging en de luchtverontreiniging hebben.
Provincie:
Tag(s):