woensdag, 14. mei 2008 - 10:24

Amsterdam versterkt antidiscriminatie aanpak tot 2010

Amsterdam

Recente incidenten in Amsterdam tonen aan dat een voortvarende aanpak van de discriminatie in Amsterdam nodig blijft. Op 14 mei hebben burgemeester Cohen en wethouder Ossel het Plan van aanpak discriminatie Amsterdam gepresenteerd.

Bovenop de bestaande inzet om discriminatie tegen te gaan, investeert Amsterdam hiermee tot 2010 extra in het verhogen van de meldings-bereidheid, het tegengaan van hate-crimes tegen homo’s en het bevorderen van een transparant deurbeleid bij horecagelegenheden.

Daarbij geeft de gemeente Amsterdam als werkgever het goede voorbeeld bij het verlenen van stages en bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers. Amsterdam is altijd een stad van minderheden geweest. Met 177 nationaliteiten is Amsterdam de meest multiculturele stad ter wereld. De geschiedenis van Amsterdam bewijst dat een tolerantie voor diversiteit en culturele verscheidenheid de bron vormt voor
innovatie, creativiteit en vooruitgang. Het beleid van dit college van B&W is erop gericht dat Amsterdam een magneet blijft die talentvolle mensen met allerlei achtergronden aantrekt én kansen biedt om er hier het beste van te maken.

In Amsterdam moet je kunnen zijn wie je bent, tussen mensen die anders zijn dan jij. Dat is de overtuiging van dit college. Maar de praktijk kent ook een keerzijde. Veel Amsterdammers hebben een negatief beeld van bepaalde groepen mensen. Ruim een kwart van alle Amsterdammers voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Onder Surinamers (38%), Turken (39%) en Marokkanen (52%) is dit percentage nog hoger. Homo’s voelen
zich steeds onveiliger op straat en 58% is geconfronteerd met homohaat.

Recente incidenten, waaronder op Koninginnedag, dragen bij aan een gevoel van onveiligheid. Burgemeester Cohen: “Het aantal meldingen van discriminatie bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam ligt rond de 800 en het aantal aangiften bij de politie van discriminatie is gestegen naar 232. Onderzoek toont aan dat dit slechts het topje van de ijsberg is, in de meeste gevallen wordt nooit melding gemaakt van discriminatie.�

Negatieve gevolgen tegengaan Vooroordelen, uitsluiting en incidenten van discriminatie hebben een negatieve invloed op de veiligheidsbeleving van Amsterdammers en de uitstraling van de stad. Discriminatie zet zo een rem op de integratie, emancipatie en de economische vooruitgang van de stad. “Een tolerante stad sluit zijn ogen niet voor de problemen, maar benoemt ze�, zegt wethouder Ossel. “Dat betekent dat inzet om discriminatie tegen te gaan nodig blijft. Dit college loopt niet weg voor deze verantwoordelijkheid. Met het Plan van aanpak discriminatie Amsterdam laten we zien dat het ons menens is met het werken aan een
klimaat waar elke Amsterdammer zich prettig en veilig bij voelt.�

Het Plan van aanpak stelt een aantal concrete maatregelen voor om deze negatieve gevolgen in de periode tot 2010 tegen te gaan. Hierbij wordt ingezet op het verhogen van de meldingsbereidheid, het tegengaan van homofoob geweld en het bevorderen van een transparant deurbeleid bij
horecagelegenheden. Ook wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen als werkgever.
Provincie:
Tag(s):