vrijdag, 19. december 2008 - 13:14

Amsterdam wil drugs op dance events aanpakken

Amsterdam

Het Openbaar Ministerie het OM, de gemeente Amsterdam en de politie zijn voornemens harder te gaan optreden om drugsgebruik op Dance events een halt toe te roepen.

De politie ziet op een aantal van deze feesten openlijk drugsgebruik, bezit en handel van ook harddrugs.

‘Dance events zijn van culturele en economische betekenis voor de stad. Op een dance event horen geen drugs’. Dit is het uitgangspunt van gemeente, zorginstellingen, politie, OM en organisatoren van dancefeesten. Deze partijen hebben afgesproken hoe zij gezamenlijk en stadsbreed willen omgaan met (hard) drugs op grootschalige dancefeesten.

Omdat er verschillende dilemma’s spelen, zal op verzoek van het college van B&W eerst het zogenaamde horizontaal overleg op korte termijn terugkeren. Tijdens dit overleg tussen organisatoren, drugspreventie-instellingen zoals Jellinek, EHBO, GGD, security en politie wordt gemonitord welke effecten het beleid ten aanzien van drugs op dance events heeft op bijvoorbeeld het gedrag van de gebruiker, de soorten gebruikte drugs en het effect daarvan op de gezondheid. Er wordt ook nagegaan of het wenselijk is dat er een vaste adviesgroep komt die, ongeacht in welk stadsdeel het evenement is, adviseert.

Deze voorstellen van het college van B&W worden voorgelegd aan de gemeenteraad waarna de Driehoek met een definitief besluit komt en de uitgangspunten verder uitwerkt.
Provincie:
Tag(s):