woensdag, 6. februari 2008 - 12:33

Amsterdamse leraren gaan op huisbezoek

Amsterdam

Een goed contact tussen leraren en ouders is essentieel om kinderen op school en thuis goed te begeleiden vindt de Amsterdamse wethouder Buyne van Onderwijs. Een heel goed middel om dit te bereiken is het huisbezoek door leerkrachten.

In het schooljaar 2006-2007 is hiermee geëxperimenteerd in het kader van de motie Asscher ‘Interculturele verhoudingen in het onderwijs’. Uit de onlangs afgeronde evaluatie blijkt dat de deelnemende leraren vinden dat de huisbezoeken het contact met de ouders en de kinderen versterken en inzicht bieden in de gezinssituatie en leefwereld van de kinderen.

Om scholen te stimuleren om te starten met huisbezoeken stelt het college in 2008 € 850.000 beschikbaar voor huisbezoeken in het eerste leerjaar van het basis-, het voortgezet en het speciaal onderwijs. Het geld is bestemd om mogelijke belemmeringen voor huisbezoeken door leraren weg te nemen. Per klas is € 2600 beschikbaar. Hiermee kan 55% van de klassen in het eerste leerjaar dit jaar met huisbezoeken starten.

Volgens de wethouder zijn de scholen die afgelopen jaar aan de pilot hebben deelgenomen enthousiast over de resultaten. De kloof tussen ouders en leraren wordt kleiner.
Provincie:
Tag(s):