vrijdag, 22. augustus 2008 - 18:37

Amsterdamse metro gaat weer door tunnel rijden

Amsterdam

De afgelopen acht weken is dag en nacht gewerkt in het ondergrondse deel van de Amsterdamse metro tussen het Centraal Station en het Amstelstation. Helaas was voor het afronden van alle werkzaamheden extra tijd nodig. Alle werkzaamheden zijn bijna afgerond meldt de gemeente Amsterdam vrijdagmiddag en zoals het er nu naar uitziet rijdt de metro in de loop van zaterdag 23 augustus weer haar normale, volledige route.

Naast informatie op www.gvb.nl informeert GVB haar reizigers via posters in de metro’s en op de metrostations. Ook is een omroepbericht te horen in de metro’s, trams en bussen en op de metrostations. Tijdens de sluiting van de metrotunnel heeft GVB endelbus 59 ingezet op de route van het Centraal Station richting het Amstelstation.

Vanaf het moment dat de metro gaat rijden, rijdt de pendelbus niet meer. In acht weken zijn de rails, de wissels, de bielzen, het grindbed, de voedingsrail en de kabels en detectielussen in de baan vervangen, zodat deze weer 30 jaar meegaan.

Veiligheidsmaatregelen
Naast het vervangen van de oude spoorconstructie is er ook op het gebied van tunnelveiligheid veel gebeurd. De bestaande vluchtpaden zijn verhoogd en sluiten nu beter aan op de deuropeningen van de metro. Dit zorgt er voor dat een eventuele ontruiming van een metro in de tunnel sneller verloopt.

Verder is er door de hele tunnel een blusleiding aangebracht zodat er nu op eerdere plekken in de tunnel aansluitpunten zijn voor de brandweer. En er is, over de hele lengte van de tunnel, ontsporingrails aangebracht .

Deze ontsporingrails voorkomt dat een metro bij een ontsporing een zijwaartse beweging maakt en eventueel tegen de wand of een tegemoetkomende metro op het naastliggende spoor botst.

Tot slot zijn in de tunnel zogenaamde kortsluitschakelaars aangebracht. De spanning op de stroomrail wordt altijd op afstand uitgeschakeld. De kortsluitschakelaars zorgen ervoor dat er geen stroom meer op de stroomrail gezet kan worden.

Ook kan de brandweer aan deze schakelaars zien, dat de stroom er echt af is, zodat ze meteen veilig aan het werk kunnen. De kortsluitschakelaars zijn nog niet in werking, deze moeten volgens planning de komende maanden nog worden aangesloten op het besturingssysteem bij de verkeersleiding van GVB.

Deze tijd is nodig onder andere vanwege de strenge veiligheidstesten die noodzakelijk zijn voordat dit systeem in gebruik mag worden genomen. Wethouder Tjeerd Herrema: “We wisten vanaf het begin dat de logistiek van deze renovatie er een van uiterste precisie moest zijn. De metrotunnel is immers smal en voor al het oude en nieuwe materiaal was een in- en uitgang beschikbaar: de ingang bij het Amstel Station. Ik kijk tevreden terug op de manier waarop er de afgelopen acht weken isgewerkt, ondanks de extra tijd die nodig was om alle werkzaamheden af te ronden. De renovatie van het totale traject van de Amsterdamse metro is nog niet afgerond. We gaan nog verder met het moderniseren van de metrostations en we gaan nieuwe metrostellen bestellen. Maar de grootste hinder voor de reizigers ligt nu achter ons.�
Provincie:
Tag(s):