donderdag, 7. februari 2008 - 16:54

Amsterdamse regio bundelt krachten

Almere

De gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer gaan intensiever samenwerken op het gebied van internationale marketing en acquisitie. De vier gemeenten stemmen in met een nieuwe geformaliseerde samenwerking. De ambitie van de regio is om tot de top vijf van Europese vestigingslocaties voor buitenlandse bedrijven te behoren.

Buitenlandse investeringsprojecten vormen een belangrijke pijler van de Amsterdamse en regionale economie - in termen van werkgelegenheid, productiviteit en innovatie, en dragen bij aan de dynamiek van de regio.

De vier gemeenten bundelen hun activiteiten op het gebied van internationale marketing en acquisitie, waarbij budgetten en personeel gezamenlijk worden ingebracht.

Het doel van de samenwerking is om meer buitenlandse bedrijven aan te trekken, de al gevestigde bedrijven te behouden en hen te faciliteren bij uitbreidingen. Jan Willem Groot, wethouder EZ Amstelveen: ‘ De meerwaarde van de gezamenlijke aanpak is ook dat we als regio van elkaars sterke punten kunnen profiteren.’

In 2008 is marketingcommunicatie een belangrijk speerpunt. De regio positioneert zich internationaal als één totaalproduct, de Metropool Amsterdam met het motto: I amsterdam. Martine Visser, wethouder EZ Almere: ‘We hebben in elke gemeente eigen sterke punten, bijvoorbeeld dat we in Almere bedrijven nog veel ruimte en een groene omgeving kunnen bieden.

We zijn realistisch genoeg om te weten dat je in Tokio niet hoeft aan te komen met Almere en Amstelveen. Voorlopig presenteren we ons als Amsterdam Area, met als merknaam I amsterdam. Daar hebben we vorig jaar in Tokio al mee geëxperimenteerd.’

Arthur van Dijk, wethouder EZ en toerisme Haarlemmermeer: ‘ Geen Topstad zonder topregio, en andersom. Dat is eigenlijk wat een metropool kenmerkt: de topstad bestaat bij de gratie van de topregio eromheen. Ik loop daar in Japan bij wijze van spreken rond in een I amsterdam T-shirt.’

Deze samenwerking komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in Metropool Amsterdam verband door de vier wethouders EZ van de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam en de Haarlemmermeer.
Provincie:
Tag(s):