maandag, 3. maart 2008 - 19:51

Annemarie Jorritsma nieuwe korpsbeheerder Politie Flevoland

Almere

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere per 1 januari 2009 benoemd tot korpsbeheerder regiopolitie Flevoland.

Op 1 januari 2008 is de Politiewet gewijzigd. Een belangrijke wijziging betreft de benoeming van de korpsbeheerder. Door de wijziging van de Politiewet worden de korpsbeheerders niet langer meer bij wet aangewezen, maar worden zij door de Kroon benoemd. Met ingang van 1 januari 2008 kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties elke burgemeester uit de regio voordragen voor benoeming tot korpsbeheerder.

Minister Ter Horst heeft besloten mevrouw M. Horselenberg, burgemeester van Lelystad en de huidige korpsbeheerder, te benoemen als korpsbeheerder voor de periode van 1 januari 2008 tot 1 januari 2009.

Tevens heeft de minister besloten om met ingang van 1 januari 2009, voor een termijn van zes jaar, de burgemeester van Almere, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, te benoemen als de nieuwe korpsbeheerder voor Flevoland. Hierbij heeft de minister gekeken naar de grootte van de gemeenten in de regio, de groei van de stad Almere en de komst van de Wet op de Veiligheidsregio die naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2009 inwerking zal treden.

Bij de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio zal mevrouw Jorritsma tevens voorzitter worden van de Veiligheidsregio Flevoland. Binnen het bestuur van de veiligheidregio neemt op dat moment mevrouw Horselenberg de portefeuille regionale brandweer over van mevrouw Jorritsma.

Conform de Politiewet blijft het hoofdbureau van de regiopolitie Flevoland gehuisvest in Lelystad.
Provincie:
Tag(s):