dinsdag, 9. september 2008 - 20:43

Annemarie Jorritsma viert start c@llcenter

Almere

Sinds kort heeft de gemeente Almere een eigen intern C@llcenter. Het C@llcenter is sinds 1 juli 2008 operationeel.

Op dinsdag 9 september werd dat gevierd en verzorgde burgemeester Annemarie Jorritsma de officiële opening. De gemeente maakt hiermee een volgende stap in de verbetering van de dienstverlening.

Bij het C@llcenter werken op dit moment zo’n 16 werkplekken en 25 medewerkers. De medewerkers beantwoorden telefoontjes en e-mails die bij de gemeente op een aantal telefoonnummers binnenkomen.

E-mails aan info@almere.nl worden hier snel beantwoord. Ook is met het C@llcenter een start gemaakt met de uitbreiding van de telefonische bereikbaarheid: het C@llcenter is maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur.

Meldingen
Het C@llcenter handelt nog lang niet alle vragen aan de gemeente af. Het is gestart met twee producten: mensen kunnen er terecht voor meldingen openbare ruimte en voor meldingen grofvuil.

Steeds meer producten zullen hieraan toegevoegd worden, zodat men in de toekomst op één plek terecht kan voor alle vragen aan de gemeente. De bedoeling is dat het C@llcenter 80% van alle vragen kan beantwoorden. De overige 20% wordt door de backoffice afgehandeld.

De telefoonnummers van de gemeente veranderen nog niet: de telefoontjes worden vanzelf doorgeschakeld. De burger merkt dus nog niets van deze verandering.

Digitaal Loket
Tegelijk met de telefonische dienstverlening werkt de gemeente Almere aan de uitbreiding van de digitale dienstverlening. Mensen kunnen de melding openbare ruimte sinds kort 24 uur per dag via het digitaal loket op www.almere.nl doorgeven.

Later deze maand kan dat ook met de melding grofvuil. Steeds meer producten en functionaliteiten worden toegevoegd. Zo kan men steeds meer bestemmingsplannen digitaal inzien en straks een aantal vergunningen online aanvragen.

Ontwikkelingen rond dienstverlening
In 2015 moeten de gemeenten de toegangspoort worden voor alle publieke dienstverlening (VNG-commissie Jorritsma). De ambitie van de gemeente Almere sluit hierop aan.

De gemeente ontwikkelt met ondersteuning van Deloitte Consulting en Logica een Klant Contact Centrum. Het doel is om alle kanalen waarmee de burger contact zoekt met de gemeente te integreren en optimaliseren: in 2010 heeft de burger niet meer te maken met allerlei telefoonnummers en verschillende balies, maar krijgt via het Klant Contact Centrum snel en eenduidig antwoord op zijn vragen.

Het C@llcenter is het eerste onderdeel van het KCC. Later worden ook de balies en internet aan dit organisatieonderdeel toegevoegd.
Provincie:
Tag(s):