donderdag, 31. januari 2008 - 10:24

AOS moet zorgen voor minder verkeers-chaos

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Connekt, TNO en Buck Consultants International houden een breed opgezette proef. De proef test vijf afzonderlijke systemen die ongevallen met vrachtwagens kunnen voorkomen. Dit heeft het ministerie van V&W donderdag bekendgemaakt.

De systemen bevorderen de veiligheid en de doorstroming op het Nederlandse wegennet. Gedurende acht maanden worden deze technisch geavanceerde systemen toegepast op 3.000 vrachtwagens. Een grote delegatie bedrijven en overkoepelende organisaties is bij de proef betrokken, onder andere TLN, BOVAG, KNV, EVO, VERN en RAI Vereniging.

Vrachtwagens bij 3% van files oorzaak
Ongevallen, waar vrachtwagens bij betrokken zijn, zijn verantwoordelijk voor 2 à 3 procent van de ‘incidentele’ files. Dit zijn files die worden veroorzaakt door factoren zoals ongevallen, wegwerkzaamheden, evenementen en het weer.

Dit aantal files is wellicht niet zo hoog. Maar files die veroorzaakt zijn door een ongeval met een vrachtwagen zijn vaak langer, zowel in lengte als in tijd. In de beleving van de automobilist is dit percentage daardoor veel hoger dan 2 procent. Zij denken dat bij 44 procent van dit soort files vrachtwagens betrokken zijn.

AOS
Een voorstudie van TNO stelt vast dat een grootschalige proef met anti-ongevalsystemen (AOS) kan bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid en verlichting van de filedruk. Er zijn diverse systemen op de markt die de veiligheid van vrachtwagens verhogen en de kans op ongevallen verlagen.

Kosten
Toch worden deze systemen nog maar nauwelijks toegepast. Enerzijds door de hoge kosten en anderzijds door het relatief kleine voordeel voor de transporteur. De verwachte maatschappelijke kosten-baten verhouding van deze systemen (minder ongevallen en files) is veel hoger. Ook kunnen de systemen een positief effect hebben op het imago van de transportbranche, een belangrijke economische sector.

De voorgestelde proef betreft circa 3.000 voertuigen. Door deze omvang en door een uitgebreide registratie van voertuigbewegingen levert de proef belangrijke en representatieve informatie over de werking van vijf verschillende anti-ongevalsystemen.

Kop-staart en kantelen
Twee systemen zijn gericht op het voorkomen van kop-staart botsingen. Drie systemen richten zich op het voorkomen van kantelen en aanrijdingen van de zijkant. De voertuigbewegingen van de vrachtwagens in de proef worden gedurende acht maanden geregistreerd en verwerkt. In december 2008 verwacht het ministerie van Verkeer en Waterstaat de eerste resultaten.

Het project Anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens is één van de ruim 40 projecten van Fileaanpak op de korte termijn (FileProof ) die h et ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met partners uitvoert om in de periode van 2006 tot 2009 het aantal files te verminderen.
Categorie:
Tag(s):