vrijdag, 12. december 2008 - 14:30

Aparte opvangplaatsen voor slachtoffers mensenhandel

Den Haag

Samen met staatssecretaris Albayrak van Justitie gaat staatssecretaris Bussemaker onderzoeken of slachtoffers van mensenhandel veilig opgevangen kunnen worden en hoe dit structureel georganiseerd kan worden. Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag 12 december laten weten.

Slachtoffers van mensenhandel hebben specifieke problemen, die om een aparte benadering binnen de maatschappelijke opvang vragen. De twee bewindsvrouwen maken vandaag in antwoorden op kamervragen bekend de opvang in een pilot te gaan onderzoeken.

Rust en veiligheid
Hulpverleners met specifieke kennis over deze groep zullen de slachtoffers van mensenhandel in de pilot opvangen. Naast deze begeleiding moet de opvang ook een sfeer van rust en veiligheid bieden. Dit moet slachtoffers helpen bij de overweging om wel of geen aangifte te doen of mee te werken aan een strafrechtelijk onderzoek tegen de mensenhandelaren.

Structurele financiering
Een gemeente gaat de pilot uitvoeren. Daarbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande voorzieningen en netwerken. Er wordt ook onderzocht of er structurele financiering van deze opvang mogelijk is vanuit de Vreemdelingenwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Provincie:
Tag(s):