dinsdag, 18. november 2008 - 17:44

Apeldoorn zet grote stap richting klantgerichte lokale overheid

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil in 2010 een groot deel van haar diensten elektronisch aanbieden aan haar inwoners, bedrijven en instellingen.Daarmee speelt de gemeente in op de wens van haar klanten om snel en efficiënt door hun gemeente geholpen te worden.

Op woensdag 19 november ondertekenen de gemeente Apeldoorn en Inter Access om 15.30 uur in het stadhuis een overeenkomst over de aanschaf en invoering van een zogenaamde Hybride Mid-Office Suite, een nieuw klantencontactsysteem. Dit nieuwe systeem stelt de gemeente Apeldoorn in staat om al haar diensten via een multi-kanaal oplossing aan te bieden aan haar inwoners, bedrijven en instellingen.

Een multi-kanaal benadering wil zeggen dat vragen via één telefoonnummer, één website, één geïntegreerde baliefunctie en één e-mailadres binnenkomen en dat de klanten dan ook zoveel mogelijk direct antwoord krijgen. Eenduidigheid, voorspelbaarheid en helderheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Belangrijk is dat de klanten van de gemeente via digitale afhandeling zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Voor het beschikbaar stellen van informatie is het niet van belang via welk kanaal dat gebeurt. Gebruikers krijgen dan ook onafhankelijk van de keuze van het kanaal inhoudelijk dezelfde informatie en toegang tot dezelfde dienstverlening. Zij kunnen straks zelf kiezen op welke manier ze over welke informatie willen beschikken.

Het programma Apeldoorn heeft Antwoord is een gemeentebreed traject om de Apeldoornse dienstverlening en de klantcontacten te verbeteren. Op basis van de overeenkomst wordt gedurende het komende half jaar voor een groot deel van de te realiseren resultaten de basis gelegd, waarna de resultaten voor de klanten zichtbaar worden.
Provincie:
Tag(s):