donderdag, 21. februari 2008 - 12:18

Apeldoornse topmonumenten uit de naoorlogse periode

Apeldoorn

De periode vanaf de Tweede Wereldoorlog staat op het gebied van de architectuur, kunst en stedebouw volop in de belangstelling. De gemeente Apeldoorn heeft de kwaliteiten van het naoorlogse erfgoed in beeld gebracht.

Op basis van deze inventarisatie presenteert de gemeente Apeldoorn nu een lijst van 10 bijzondere gebouwen die de Apeldoornse naoorlogse ontwikkeling verbeelden.

Tot nu toe heeft de plaatsing van panden op de gemeentelijke monumentenlijst zich hoofdzakelijk gericht op het gebouwde erfgoed tot 1940. Enkele belangrijke vooroorlogse gemeentelijke monumenten zijn bijvoorbeeld het oude postkantoor, het Jugendstil-pand tegenover het Raadhuisplein, het spoorhuis aan de Soerenseweg, het station in Lieren en de Ruitersmolen in Beekbergen.

Nu is het tijd om een vervolgstap te maken met architectuur uit de periode van 1940 tot 1970. De gemeente heeft een inventarisatie laten maken van het naoorlogse erfgoed, onderverdeeld in twaalf categorieën. Net als in de vooroorlogse periode gaat het om scholen, winkels, woonhuizen, bedrijven en boerderijen, maar ook om infrastructurele zaken zoals gemeentelijke transformatorgebouwtjes en bruggen.

Op de Apeldoornse toplijst staat bijvoorbeeld de voormalige kweekschool voor kleuterleidsters aan de Henri Dunantlaan 6, evenals de naastgelegen Fotovakschool in het gebouw van de voormalige Christelijke Huishoudschool. Deze huishoudschool is in 1962 door prinses Irene geopend en in de pers geroemd om zijn vernieuwende bouwproces met de in die tijd nog onbekende manier van mechanische cementstorten.

Apeldoorn vraagt aandacht voor architectuur, kunst en stedebouw uit de naoorlogse periode om te laten zien dat elke nieuwe periode weer bijzondere dingen oplevert die bijdragen aan de cultuurhistorische en ruimtelijke identiteit en ontwikkeling van de eigen woonplaats.

De lijst van 10 topmonumenten bestaat uit de volgende objecten:
1. Ereveld, Groenendaalseweg in Loenen uit 1949
2. Voormalig ACEC-complex, Hoofdstraat 165/Roggestraat 44 uit 1952
3. Hervormde Kerk, Garderenseweg in Uddel uit 1954
4. Muziektent Beekbergen uit 1955
5. Portiekflats, Sprengenparklaan uit 1955
6. Voormalige Huishoudschool, nu Fotovakschool Apeldoorn, Henri Dunantlaan 2 uit 1956
7. Voormalige kweekschool voor kleuterleidsters, Henri Dunantlaan 6 uit 1961
8. Villa, Bosweg 116 uit 1961
9. Theater en congrescentrum Orpheus, Churchillplein uit 1962
10. Centraal Beheer, Prins Willem-Alexanderlaan uit 1968

De gemeente Apeldoorn heeft over de naoorlogse bouwperiode een speciale brochure gemaakt.

U kunt deze brochure downloaden via de website: www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie.

Zie voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen: www.racm.nl.
Provincie:
Tag(s):