dinsdag, 17. juni 2008 - 11:13

'Apothekers in nood door nieuw prijssysteem'

Den Haag

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich grote zorgen over het nieuwe financieringssysteem voor geneesmiddelen, dat begin deze maand van kracht is geworden. De ondernemingsorganisaties schrijven dat in een brandbrief aan de ministers Klink (Volksgezondheid) en Van der Hoeven (Economische Zaken).

Onderdeel van het nieuwe systeem is dat verzekeraars voortaan alleen nog het goedkoopste alternatief van bepaalde geneesmiddelen vergoeden. Dat leidt tot inkomstenderving die in combinatie met stijgende kosten voor acute financiële problemen zorgt bij 40 procent van de apotheken. Bovendien komt de dienstverlening door apothekers onder zware druk te staan, vrezen VNO-NCW en MKB-Nederland.

De beide organisaties willen dat de overheid zich houdt aan haar toezegging om een hogere bijdrage te leveren aan de vaste kosten. De vergoeding van de overheid zou voor de apothekers kostendekkend moeten zijn, maar is nu lager vastgesteld dan het bedrag dat de Nederlandse Zorgautoriteit voorstelde. Als dat niet wordt bijgesteld, vrezen de werkgevers voor de werkgelegenheid in de farmaceutische sector.
Provincie:
Tag(s):