dinsdag, 26. augustus 2008 - 16:29

Apothekers moeten aangewezen medicijen leveren

Zwolle

De apothekers uit het Salland en het Vechtdal moeten aan de verzekerden van Menzis en UVIT de medicijnen leveren die door die zorgverzekeraars zijn aangewezen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de apothekers zich aan de zorgverleningovereenkomsten moeten houden die zij met de zorgverzekeraars hebben afgesloten.

In de overeenkomst staat dat als de zorgverzekeraar van de verzekerde een bepaald medicijn heeft aangewezen, dat de apotheker dat bepaalde medicijn dan moet verstrekken.

Niet aannemelijk is geworden dat het aanwijzen van medicijnen een inbreuk vormt op de professionele autonomie van de apothekers. De apothekers kunnen nog steeds voldoen aan hun wettelijke informatieverplichting naar hun patiënten.

Verder moeten de apothekers hun eerder verstuurde brieven rectificeren. De rechter is van oordeel dat de brieven schade hebben veroorzaakt bij zorgverzekeraars Menzis en UVIT. In de eerder verstuurde brieven stond onder meer dat de apothekers weigeren om aan dit beleid mee te werken.
Provincie:
Tag(s):