woensdag, 3. december 2008 - 9:29

Arbeids-ongevallen-monitor laat meer ongevallen zien

Amsterdam

In de periode 2000-2005 is het aantal arbeidsongevallen met verzuim per 100.000 werkenden met gemiddeld 5 % per jaar gedaald. In 2006 lijkt het aantal arbeidsongevallen echter te stabiliseren. Ten opzichte van 2005 is in 2006 een even groot aantal ongevallen met verzuim gemeten en is het aantal ziekenhuisopnamen en dodelijke ongevallen iets toegenomen.

In 2006 vonden naar schatting 213.000 arbeidsongevallen plaats, waarvan ruim 4.000 leidden tot ziekenhuisopname. Tweeëntachtig ongevallen hadden een dodelijke afloop. Dit blijkt uit de vijfde Monitor Arbeidsongevallen in Nederland die TNO, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in samenwerking met Consument en Veiligheid over het jaar 2006 heeft uitgebracht.

In de Monitor Arbeidsongevallen 2006 zijn voor het eerst ook gegevens opgenomen over behandelingen op de Spoedeisende Hulp (SEH) na een arbeidsongeval. De SEH-afdeling wordt het vaakst bezocht voor snijwonden (26%), verwondingen door vallen (21%) en verwondingen door een bewegend object (19%). De totale directe medische kosten van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een behandeling op een SEH-afdeling of tot een ziekenhuisopname worden in Nederland geschat op 83 miljoen euro per jaar. De totale verzuimkosten (tot één jaar) van deze ongevallen bedragen 200 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):