woensdag, 26. november 2008 - 10:34

Arbeids-participatie mannen in grote steden lager

Den Haag

Arbeidsparticipatie mannen in grote steden lager dan in rest van het land
In de vier grote steden ligt de arbeidsdeelname van mannen lager dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS.

Voor vrouwen geldt dat alleen voor Rotterdam. De arbeidsparticipatie van vrouwen is wel in alle gemeenten kleiner dan die van mannen. Het verschil wordt echter kleiner.

Arbeidsdeelname vooral laag in Rotterdam

Het percentage mannen dat meer dan 12 uur werkt of wil werken ligt in de vier grote steden tussen de 72 procent (Rotterdam) en 77 procent (Utrecht). Rotterdam ligt daarmee duidelijk onder het landelijk gemiddelde van 78 procent.

In 21 gemeenten is de brutoarbeidsparticipatie nog lager dan in Rotterdam. Deze gemeenten liggen overwegend in Groningen en Zuid-Limburg. Ook in Delft echter is de participatie met 66 procent laag. Dat komt vooral door het grote aantal studenten dat in deze plaats woont. Gemeenten met de hoogste arbeidsparticipatie van mannen liggen vooral in de landelijke gebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, zoals Lopik, Wormerland, Zederik en Harenkarspel.

Verschil tussen vrouwen en mannen neemt af

De deelname aan de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Dat is helemaal toe te schrijven aan de vrouwen. Hun arbeidsparticipatie nam toe van 52 in 1997 tot 61 procent in 2007, terwijl die van mannen stabiel rond de 78 procent bleef. Het verschil is daardoor gedaald van 26 tot 17 procentpunt in 2007.

Lage arbeidsparticipatie vrouwen in ‘traditionele’ gemeenten

In de meer traditionele gemeenten als Oldebroek en Urk is de arbeidsparticipatie van vrouwen laag, 39 respectievelijk 40 procent. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen is hier meer dan 40 procentpunt. In tegenstelling tot de mannen is de arbeidsparticipatie van vrouwen in drie van de vier grote steden, Amsterdam, ‘s-Gravenhage en Utrecht juist hoger dan het landelijk gemiddelde. De verschillen zijn het kleinst in Winschoten (lage participatie van mannen) en Diemen (hoge participatie van vrouwen). In beide gemeenten is het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen maar 7 procentpunt.
Categorie:
Tag(s):