dinsdag, 29. juli 2008 - 14:04

Arbeidsinspectie gaat dakdekkers controleren

Amsterdam

De Arbeidsinspectie start woensdag 30 juli met de eerste officiële controle op de werkomstandigheden van dakdekkers. Aanleiding voor de controles zijn de grote risico’s: vallen, brandgevaar en zwaar tillen. In mei waren er nog drie dodelijke ongelukken bij bouwwerkzaamheden op daken. Dit heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag laten weten.

Valgevaar
De inspecteurs controleren of er voldoende beveiliging is tegen valgevaar. Ook kijken ze of de dakdekkers zware materialen zoals pakketten riet, dakpannen, golfplaten en isolatieplaten niet met de hand tillen, maar hiervoor mechanische hulpmiddelen gebruiken.

Bescherming tegen gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen zijn ook een inspectiepunt: werknemers moeten beschermd worden tegen kankerverwekkend kwartsstof en gassen die vrijkomen bij teerwerkzaamheden.

Brandveiligheid
Verder besteedt de Arbeidsinspectie aandacht aan brandveiligheid. Het gebruik van open vuur bij werkzaamheden vraagt extra maatregelen om te voorkomen dat een gebouw afbrandt.

De Arbeidsinspectie controleert nog tot eind dit jaar op in totaal 800 locaties.
Provincie:
Tag(s):