dinsdag, 15. januari 2008 - 13:29

'Arcadis blundert bij Eemshaven'

Eemsmond

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis heeft geblunderd bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de Eemshaven in de provincie Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht Groningen Seaports en het ministerie van Verkeer en Waterstaat om te bekijken hoe de twee geplande kolencentrales in de Eemshaven moeten worden bevoorraad. Daarvoor zou uitdieping en verbreding van de haven noodzakelijk zijn.

Volgens een review-onderzoek door het bureau Tonckens Ecologie is het rapport van Arcadis gespeend van ecologische kennis en is er naar een conclusie toe geredeneerd die van te voren vaststond. Greenpeace Nederland en de Waddenvereniging zijn woedend dat de Groningen Seaports met dit rammelende onderzoek de uitbreiding van de Eemshaven en de komst van kolencentrales erdoor probeert te drukken.

Arcadis heeft bij het onderzoek naar de gevolgen voor vogels in het gebied grote missers gemaakt. Het bureau gebruikt verkeerde gegevens en maakt fouten als het gaat om toendraganzen, slechtvalken, aalscholvers en lepelaars, zo blijkt uit het review-onderzoek van Tonckens. Ook stelt Arcadis dat er geen effecten op de beschermde waarde van de Dollard worden verwacht, terwijl zeehonden in het gebied zelfs kunnen verdwijnen als gevolg van de komst van kolencentrales en uitbreiding van de haven voor kolenaanvoer. Het review-onderzoek concludeert: "Een systematische onderzoeksmethode ontbreekt. Het lijkt met weinig ecologisch kennis in elkaar geknutseld te zijn met een eindoordeel dat mogelijk vooraf al vaststond".

Het Duitse energiedrijf RWE wil een grote kolencentrale bouwen in de Eemshaven, die goedkope stroom moet gaan leveren aan de industrie. Ook Nuon heeft de ambitie om binnen een jaar of vijf een geplande gascentrale om te bouwen naar een kolencentrale. Rijkswaterstaat en het havenbedrijf Groningen Seaports willen daarom zo snel mogelijk een uitbreiding van de Eemshaven en een uitdieping van de vaargeul in de Waddenzee om kolenschepen de ruimte te geven.

Greenpeace en de Waddenvereniging vertrouwden de zaak niet omdat de vergunningverlening onterecht werd opgesplitst in een deel voor de kolencentrales, een deel voor de haven en een deel voor de vaargeul om de gevolgen kleiner te laten lijken. Greenpeace liet daarom een review-onderzoek uitvoeren naar het werk van Arcadis. Dit wijst uit dat de natuurgevolgen stelselmatig worden gebagatelliseerd.

Greenpeace Nederland en de Waddenvereniging roepen de overheid op de bouw van de kolencentrales stop te zetten en energiebedrijven te laten kiezen voor energiebesparing, duurzame energie en warmtekrachtcentrales. De overheid kan dit regelen door een Kolenwet aan te nemen die de vervuilingskosten van steenkool doorrekent aan de energiebedrijven.
Provincie:
Tag(s):