dinsdag, 30. september 2008 - 19:39

Archeologen vinden zeldzame muntstempel uit 1620

Coevorden

Archeologen hebben bij bodemonderzoek op het Bogas-terrein in de vestingstad Coevorden een zeldzame muntstempel uit 1620 gevonden. Het gaat om een bovenstempel die werd gebruikt voor het slaan van zilveren provinciale daalders. De vondst is bijzonder omdat muntstempels na gebruik direct vernietigd werden om valsemunterij te voorkomen. Het is voor de archeologen nog een raadsel waarom deze muntstempel opgegraven kon worden aangezien het reeds in de 17e eeuw vernietigd had moeten zijn. De muntstempel werd aangetroffen bij graafwerkzaamheden op Bastion Zeeland waar de vulling van een 17e-eeuwse greppel werd onderzocht.

Muntstempels werden gebruikt voor het stempelen of slaan van munten en bestonden uit een onder- en bovendeel. De munten werden geslagen in de zeven provinciën der (Noordelijke) Nederlanden en waren in omloop tussen 1606 en 1683. Omdat het onderstempel met het provinciale wapen ontbreekt, is niet te achterhalen door welk provinciaal munthuis het muntstempel gebruikt is. Zeker is wel dat het geen Drents exemplaar is omdat Drenthe in die tijd geen octrooi had voor het slaan van daalders.

De opgegraven muntstempel draagt het jaartal 1620. Rondom de tekst: CONCORDIA RES PARV AE CRESCUNT (vrij vertaald: ‘Kleine dingen groeien door eendracht’) en een wapentje dat op het stempel niet goed leesbaar meer is.
Provincie:
Tag(s):