maandag, 3. november 2008 - 18:40

Archeologie in Schouwen-Duiveland goed geregeld!

Zierikzee

Hoe gaan ze om met archeologie binnen de gemeente Schouwen-Duiveland ? En welk beleid wil de gemeente op dit punt voeren? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde tijdens de informatieavond over het nieuwe archeologiebeleid van de gemeente.

Om te voldoen aan de Wet op de archeologische monumentenzorg, maar ook om vast te leggen hoe de gemeente in uiteenlopende omstandigheden om wil gaan met historische bodemschatten, heeft de gemeente een archeologiebeleid opgesteld. Hierin is vastgelegd:

1. Wat belangrijke onderzoeksthema's binnen de gemeente zijn
2. Hoe archeologie in de verschillende bestemmingsplannen wordt opgenomen
3. Wanneer archeologisch onderzoek wel en niet verplicht is
4. Aan welke eisen dat onderzoek moet voldoen
5. Informatie over welke gebieden bij voorbaat vrijgegeven worden.

Met dit nieuwe archeologiebeleid kunt u maandag 10 november kennismaken. Om 20.00 uur opent wethouder R. van de Wekken de avond. Vervolgens vertelt archeologisch adviesbureau Past2Present u meer over archeologie op Schouwen-Duiveland en de omgang daarmee bij het opstellen van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. Daarna kunt u het beleid inzien en vragen stellen. De avond eindigt om 22.00 uur.

Een archeologiebeleid is belangrijk voor de gemeente, want Schouwen-Duiveland heeft een rijk verleden. De strijd tegen het water, de zoutwinning, de verdronken dorpen, maar ook bijvoorbeeld de Romeinse bewoning zijn kenmerkend geweest voor de geschiedenis van de gemeente. De gemeentelijke identiteit van Schouwen-Duiveland als groen gebied in de blauwe delta is immers mede gevormd door de manier waarop de mens in het verleden met het landschap is omgegaan, er heeft gewoond, geleefd en gewerkt.
Provincie:
Tag(s):