dinsdag, 22. januari 2008 - 13:59

Archeologisch onderzoek Eversberg

Hellendoorn

Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven om archeologisch onderzoek te doen direct ten oosten van het Reggedal op de Eversberg. Uit het inventariserend archeologisch onderzoek, dat in 2003 op deze locatie is uitgevoerd, bleek namelijk de mogelijke aanwezigheid van een prehistorische nederzetting van 4000 tot 2000 jaar voor Christus op de dekzandrug op de Eversberg. Dit heeft de gemeente Hellendoorn bekendgemaakt.

Vooruitlopend op het archeologisch onderzoek dat 28 januari start en ongeveer eind februari zal zijn afgerond, worden vanaf 21 januari ca. 85 bomen waaronder berken en eiken op deze locatie gekapt. Hiervoor is op grond van de boswet vergunning verleend. Op deze locatie komt straks het naar het noorden verschoven nieuwe spoor dat onderdeel uitmaakt van het Combiplan Nijverdal.

Rijkswaterstaat en Prorail realiseren de komende jaren in Nijverdal het Combiplan Nijverdal, een gecombineerde weg- en spoortunnel en weg en spoorlijn die de kern van Nijverdal ontlast van het doorgaande verkeer op rijksweg 35 (N35) en de spoorverbinding tussen Almelo en Zwolle versterkt.
Provincie:
Tag(s):