woensdag, 16. juli 2008 - 21:48

Archeologisch onderzoek naar ravelijn in Groenlo

Groenlo

Tijdens de sloopwerkzaamheden van voormalig zalencentrum Meijer in Groenlo, in april 2008, is bij toeval de ravelijnsgracht aangetroffen. In het kader van Groenlo Vestingstad wordt deze nu archeologisch onderzocht.Het onderzoek past in de aanpak van de gemeente om de cultuurhistorie van de vestingstad en de insluitingslinie zo goed mogelijk te bewaren en te beschermen, zoals verwoord in het visiedocument Groenlo Vestingstad anno 2008.

Een ravelijn is een onderdeel van een vesting. Het is een hoekig versterkt eiland dat zich aan de buitenkant van de vestingmuur bevindt, maar dat in sommige gevallen aan de vesting is vast gebouwd.

Hier gaat het in het bijzonder om de toepassing van de bestemmings-planmatige Leidraad Stadsgracht 1627, waarbij het cultureel erfgoed van de historische stadsgracht en vestingwerken zo goed mogelijk veilig gesteld en beschermd moet worden en waar mogelijk gereconstrueerd en/of gevisualiseerd.

Archeologisch onderzoek is in dit verband noodzakelijk en helpt om verder inzicht in de vestingstadgeschiedenis te krijgen.

De huidige eigenaar van het terrein is op grond van de sloopvergunning niet verplicht archeologisch onderzoek te (laten) verrichten, reden waarom de gemeente de kosten hiervan voor haar rekening neemt. Overigens heeft de eigenaar wel toegezegd rekening te willen houden met de aanwezigheid van het ravelijn bij de toekomstige ontwikkeling van het terrein. Dat biedt weer nieuwe kansen voor Groenlo Vestingstad. Wanneer het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd is nog niet bekend.
Provincie:
Tag(s):