woensdag, 20. februari 2008 - 10:04

Archipelschool De Ravenstein wordt sCOOL-sport school

Vlissingen

Op donderdag 28 februari gaat basisschool De Ravenstein officieel van
start als sCOOL-sport school, met als doel de leerlingen iedere dag beweegmomenten aan te bieden. Niet alleen dagelijks een uur beweging maar ook gezond gewicht, fysieke en mentale weerbaarheid en motorische vaardigheden zijn speerpunten in deze werkwijze.

Het sCOOL-sport project biedt het schoolteam van De Ravenstein een mogelijkheid om structureel en geïntegreerd aandacht te besteden aan gezondheid. Tot nu toe was de school al veel bezig met tal van losse activiteiten op het gebied van fysieke en mentale gezondheid.

Middels het sCOOL-sport project kan de school daar een samenhangend geheel van maken. De Ravenstein streeft een optimaal aanbod na voor kinderen om gezond te zijn en te blijven.

Veel kinderen weten weinig over het functioneren van hun lichaam, het belang van goede en gezonde voeding en de invloed die bewegen heeft op je gezondheid. Het schoolteam gaat werken met de methode Lekker fit, waarin het lesbod op het gebied van voeding, bewegen en gezonde keuzes een doorgaande lijn aangeeft vanaf peuters t/m groep 8.

De leerlingen worden gemeten en gewogen. Vanaf groep 3 wordt de fitheid getest. Kinderen leren wat nodig is om fitter te worden en wat zij zelf daaraan kunnen doen. Ook de ouders worden bij het project betrokken. In samenwerking met SportZeeland en een diëtiste van
Zorgstroom kan de school een helpende hand reiken worden aan ouders en kinderen als over- of ondergewicht dreigt.

Als onderdeel van sCOOLsport krijgen de leerlingen een weerbaarheid-training aangeboden waardoor zij meer zelfvertrouwen krijgen, zich leren beheersen en leren goed om te gaan met anderen. Daarnaast worden met hen (en hun ouders) afspraken gemaakt over gezonde voeding, gezonde tussendoortjes en gezonde traktaties.

Het streven is om samen met partners als CIOS, Palladium, gemeente en sportverenigingen kinderen actief aan het bewegen te krijgen, onder schooltijd, maar ook daarbuiten. Vlissingen in beweging betrekt ook de ondernemers en andere partners uit de wijk bij het sCOOL-sport
project, dat drie jaar loopt.
Provincie:
Tag(s):