maandag, 2. juni 2008 - 21:09

Architectuurroute door centrum Hoogeveen

Hoogeveen

Nieuw aan de loot van stadswandelingen door Hoogeveen is de Architectuurroute. Deze route die is samengesteld door Wijnhout Punt en Marga Zwiggelaar voert u vooral door het naoorlogse Hoogeveen, de tijd dat Hoogeveen haar huidige vorm kreeg.

Een architectuurroute door Hoogeveen lijkt niet logisch. Veel architectuur in Hoogeveen is van na 1945 en het zijn juist deze nieuwere gebouwen die we nauwelijks opmerken. Veel mensen nemen niet de tijd om een hedendaags gebouw op dezelfde wijze te bekijken als een grachtenpandje uit de achttiende eeuw.

Hoogeveen groeide vooral na 1945. Was voor de oorlog de bewoning nog langs de vele kanalen en opgaanden geconcentreerd, na de oorlog werden er overal wederopbouwbuurten gebouwd, zoals Plan West, de Zeeheldenbuurt en de Verzetsbuurt. Daarbij wordt de rol van de naoorlogse gemeentearchitecte mejuffrouw Heijting speciaal voor het voetlicht gebracht. De route doet een aantal van deze wederopbouwbuurten aan, waarbij ook de architectuur van mejuffrouw Heijting telkens weer naar voren komt. Al wandelend door het centrum van Hoogeveen worden echter ook de nieuwste gebouwen niet vergeten. Een mooi voorbeeld is het nieuwe politiebureau in Plan West.

Natuurlijk is er tijdens de route ook aandacht voor gebouwen van voor 1940-1945. Zo is er bijvoorbeeld speciale aandacht voor de bebouwing aan de Pesserstraat, de Brinkstraat, de Schutstraat en de Hoofdstraat.

Het idee om een architectuurroute voor Hoogeveen te maken bestond al veel langer. Hoogeveen heeft al langer oog voor met name de hedendaagse architectuur, bijvoorbeeld met de Jan Carmiggeltprijs. In het kader van Hartstocht in Hoogeveen kon ook een route dan ook eindelijk worden gerealiseerd. De route had dan ook niet tot stand kunnen komen zonder subsidiering van Hartstocht in Hoogeveen en Woonconcept in Hoogeveen.

De route is vanaf het Station te belopen door middel van panelen. Ook is er een boekje van de route te koop. In dit boekje vindt u zowel de korte als de lange route. De korte route is ongeveer vier kilometer lang. De lange route is ongeveer acht kilometer lang. Het boekje is te koop bij Museum De 5000 Morgen aan de Hoofdstraat.
Provincie:
Tag(s):