maandag, 22. september 2008 - 21:27

'Artsen lopen 170.000 zieltjes mis'

Utrecht

De Landelijke Huisartsen vereniging de LHV spoort haar leden aan om uit te spreken als zij kindmisbruik verdenken. Jaarlijks zijn in Nederland tussen 100.000 en 170.000 kinderen de dupe van geweld.

Daarvan overlijden naar schatting minstens vijftig kinderen. Slechts twee procent van de rapporten van kindermishandeling in 2007 kwam bij artsen vandaan.

Begin deze maand heeft KNMG-voorzitter Peter Holland de vernieuwde Meldcode Kindermishandeling aan minister André Rouvoet aangeboden. Met deze nieuwe Meldcode stimuleert de KNMG dat artsen zich actiever gaan inzetten in de strijd tegen kindermishandeling.

Artsen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om kindermishandeling te signaleren en aan te pakken. De nieuwe Meldcode hanteert als uitgangspunt ‘spreken, tenzij’, tegenover het ‘zwijgen, tenzij’ van de oude Meldcode. Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die mogelijk schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Van iedere arts wordt daarom verwacht dat hij spreekt voor het kind bij vermoedens van kindermishandeling.

Ziekenhuizen in de provincie Utrecht zijn eind vorig jaar begonnen maatregelen te nemen om kindermishandeling beter te signaleren. Door betere controle en uitwisseling van gegevens moet kindermishandeling eerder aan het licht komen. Bijvoorbeeld in de opleiding en in de werkprocessen van het personeel en bij de registratie van cliëntgegevens, komt er in ieder ziekenhuis structurele aandacht voor signalering van mishandelde kinderen. De voorgenomen maatregelen zijn vastgelegd in een convenant met de provincie Utrecht.
Provincie:
Tag(s):