dinsdag, 29. januari 2008 - 20:37

Asbest in de provincie in kaart gebracht

Groningen

Het college van GS heeft een Asbestsignaleringsonderzoek voor de provincie Groningen uitgevoerd, met het doel een beeld te krijgen van de locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging met asbest of waar mogelijk asbesthoudend puin is gebruikt als verhardingsmateriaal voor weggetjes.

Het rapport heeft voor de provincie en de gemeenten een signaalfunctie. De informatie kan worden gebruikt bij de voorbereiding van onderhoud aan wegen of activiteiten op andere verdachte locaties.

De asbestproblematiek is vooral bekend geworden door gezondheidsproblemen in de provincie Overijssel als gevolg van de aanwezigheid van de asbestcementwarenfabrieken en de asbestwegen nabij deze fabrieken. In Groningen hebben geen fabrieken bestaan die qua schaal en productieproces vergelijkbaar zijn met de bekende fabrieken in Goor en Harderwijk.

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat de wegen die in onze provincie mogelijk met asbesthoudend puin zijn verhard, niet vergeleken kunnen worden met de asbestwegen in de omgeving van Goor en Harderwijk. Daar zijn de weggetjes verhard met 'puur' afval van de asbestcementfabrieken. De concentraties asbest zijn er dan ook vele malen hoger dan op de weggetjes die in de provincie Groningen zijn onderzocht. Hier blijkt alleen sprake te zijn van asbesthoudend puin.
Provincie:
Tag(s):